Pozitívne

Slovo „pozitívne“ získalo v poslednej dobe hroznú nepopularitu. Áno, v medicíne má to slovo opačný význam a bojíme sa ho. Popri tom všetkom sme zabudli na ten úplne bežný život, kde to slovo predstavuje tie bežné nádherné momenty. Preciťujte krásu momentov a neokrádajte sa o ten pocit.